torstai 5. elokuuta 2021

Taistelupilvi

 Rauha ja demokratia - niihin pyrkiminen ja niiden edistäminen on Euroopan Unionin perusarvoja. Tämä ei kuitenkaan estä asevarustelua ja uusien asejärjestelmien kehittämistä Euroopan Unionin arvojen puolustamisessa. Unioni on kuitenkin sillä tavoin rakennettu, että yksimielisyyden saavuttaminen kilpailutaloudessa esimerkiksi asevarustelun kehittämisestä on mitä hankalin ja vaikeimmin saavutettava yhteistoiminnan taso. Yksimielisyys päätöksenteossa muodostuu helposti ylipääsemättömäksi esteeksi. Asevarustelussa on kysymys korkeaa teknistä - ta tietoteknistä - tasoa vaativista ratkaisuista, joiden rakentamisessa jäsenmaat kilpailevat keskenään ja tarkasti vartioivat saavutuksiaan ja reviireitään.

Kun on etsitty ulospääsyä monista pattitilanteista yhteistoimintapyrkimuksissä, mm. taloustieteilijä Thomas Piketty on kiinnittänyt huomiota Saksan ja Ranskan keskinäiseen sopimukseen yhteisiin tavoitteisiin pyrkimisessä. Thomas Piketty pitää 'samanmielisten yhteistyötä' eräänä mahdollisuutena kiertää yksimielisyysvaatimusta. Näyttäisi siltä että nyt on asevarustelun alueella syntymässä yksi tällainen yhteistyörintama.

Der Spiegelin kesäkuun numerossa 23 kerrotaan Saksan, Ranskan ja Espanjan päässeen yksimielisyyteen eurooppalaisen Eurofighter Typhoon monitoimihävittäjän korvaamisesta uudella, ranskalais-espanjalais-saksalaiseen yhteistyöhön perustuvalla , yhteisesti suunnitellulla hävittäjällä. Saksalais-ranskalaisen ministerineuvoston sopimusta ovat kesän 2021 alussa esitelleet liittokansleri Angela Merkel ja Ranskan presidentti Emmanuel Macron (etänä). Merkelin mukaan kysymys ei ollut mistään yksinkertaisesta asiasta, vaan  monimutkaisesta molempien maiden asevarusteollisuutta tulevina vuosina hallitsevasta  kokonaisuudesta. 

Tavoitteena ei ole ainoastaan saksalaisen asevarustelun tuottaman Eurofighterin korvaamisesta, vaan yrityksestä vastata puolustusteollisuuden alalla yhä monimutkaisermmaksi ja vaativammaksi käyvistä haasteista sotilaallisen uhan alueella. Tulevaisuuden taisteluhävittäjä on tämän yli 100 miljardin hintaluokassa pyörivän hankkeen keskeisimpiä osia, mutta mukaan tulee myös sotilaalliseen käyttöön tarkoitetujen lentävien laitteiden kuten automaattisten drohnien kehittäminen. Kaiken tämän taustalle rakennetaan yhteinen sotilaallisiin tarkoituksiin varattu suljettu tietotekniikkakokonaisuus. Der Spiegel puhuukin tässä yhteydessä 'järjestelmien järjestelmästä, "taistelupilvestä", valtavasta, puolustustarkoituksiin suunnatusta asevarustelukokonaisuudesta. 

Toisen maailmansodan veriviholliset rakentavat siis nyt yhteistyön ja keskinäisen kilpailun merkeissä uutta taistelujärjestelmää, jonka alkukehittelyssä on myös Espanja ollut mukana. Der Spiegel kertoo saksalaisen puolen tulleen jo kehittelyvaiheessa vedetyksi 'kölin alta' siinä mielessä, että perusta jatkokehittelylle ja mallikoneelle ei ole saksalainen MTU-lentomoottorivalmistajan tuottama Eurofighter, vaan ranskalaisen Safran-ryhmän lentokonemoottoreihin - ja tekniikkaan perustuvan Rafale. Näin siitäkin huolimatta, että saksalaiset pitävät Eurofighteriä voimakkaampana ja suorituskykyisempänä.

Hanke on kallis ja vielä varsin yleisellä tasolla. Suunnitelman tulisi olla käytössä vuonna 2040. Kun tekninen kehitys on huimaa ja aikajänne näinkin pitkä, artikkelissa kysytään niiden innovaatioiden perään, joihin uuden taistelujärjestelmän tulisi rakentua. Hyväksytty alustava suunnitelma kertoo tästä toistaiseksi varsin vähän.

Miten tämä kaikki sitten kustannetaan kovan kilpailun maailmassa? Ilmastokriisin aikana ei ole helppoa myydä tällaista hanketta poliittisessa monipuoluejärjestelmässä. Vaikka hanke ei olisikaan täysin ylivoimainen lähes 200 miljoonaa asukasta kattavalle eurooppalaiselle yhteistyökokonaisuudelle, on kysyttävä myös hankkeen rahoituksen perään. Samoin on kysyttävä, millä tavalla tämä hanke ulottuu muihin, mahdolliseen samanmielisten yhteistyöhankkeeseen osallistuviin maihin?

Oikeastaan hakematta tulee mieleen Euroopan Unionissa EKP:n viimeisten seitsemän vuoden aikana toteuttama määrällinen elvytys ja huima, yli 4000 miljardia käsittävä ja pääosin valuuttaunionin jäsenvaltioiden velkakirjojen osto-ohjelmana toteutettu likviditeetin lisääminen ja uusiin innovaatioihin kannustaminen. Sitä toteutetaan edelleen EKP:n asianomaisen ohjelman puitteissa eikä sillä tavalla syntyvää muodollista velkaa sisällytetä kansalliseen velkataakkaan vaikka niin tosiasiassa pitäisi menetellä. Velkakirjat ovat ja pysyvät ainakin toistaiseksi EKP:n taseissa jäädytettyinä. Kukaan ei ole liiemmin  kysellyt myöskään tämän valtavan euromäärän perään, kuinka se on käytetty ja mitä sillä on saatu aikaan.

Ei vaadi kovin paljon mielikuvitusta kun havaitsee, että EKP:n määrällistä elvytystä voitaisiin suunnata nykyisillä ehdoilla myös asevarusteluun ja Espanjan, Ranskan ja Saksan "samanmielisten" uuden taistelupilven kustannusten kattamiseen. Sisältäähän se  välttämättä ylivoimaiseksi tarkoitettuja uusia - myös tulevia - innovaatioita. Uutta suuntausta tukee myöskin se, että määrällinen elvytys, joka näkyy väistämättä valuvan mieluummin taseisiin ja pörssikeinotteluun kuin uusiin investointeihin ja välittömän yhteisen hyvinvoinnin  aikaansaamiseen, saisi tällaisesta hankkeesta korkealla arvostustasolla ja poliittisella tuella hyväksytyn hankkeen. Korostan tässä sitä, että tällaista näköalaa ei Spiegelin kirjoituksessa esitellä, kysymys on vain tämän kirjoittajan pohdinnoista.

Euroopan Unionissa näyttävät haukkojen hankkeet etenevän nopeammin kuin kyyhkysten. Sosiaalinen ulottuvuus on mitä suurimmassa määrin kesken. Naapuriyhteistyötä ei rakenneta luottamuksen ja keskinäisen avunannon varaan, vaan suhteita koetellaan sanktioilla ja rangaistuksilla. Taistelupilven aikajänne on niin pitkä, että monta estettä - jopa ideologinen politiikan muutos - voi tulla väliin. Euroopan Unionin haukat eivät   ole haudanneet sotakirveitään. Läntistä arvoyhteisöä aiotaan ilmeisesti puolustaa niin kauan kuin kaksi kiveä on vielä päällekkäin. 1 kommentti:

Ilpo Rossi kirjoitti...

Taistelupilven käyttäminen lähes automatisoituna sodankäynnin muotona näytäisi olevan todellisuutta jo 2030-luvulla - ellei jo tänään... https://www.hs.fi/paivanlehti/22082021/art-2000008208304.html