torstai 31. elokuuta 2023

Juksaamisesta mobbaamiseen

Lukiessani Antti Ronkaisen Suomen Kuvalehdessä julkaisemaa "vallan mahotonta" kirjoitusta hallituksen julkilausutusta velkapelosta ja toisaalta äärimmäisen kovista ja nopeasti ja etupainotteisesti toteutukseen tulevista, ammattiyhdistysliikkeen ja palkansaajan edunvalvontaa rajusti heikentävistä ja jopa estävistä hallitusohjelmatavoitteista, tuli mieleen lapsuudessa ja nuoruudessa koulun välitunneilla ja harrastuksissa kaiketi meille kaikille tuttu juksaamisen muoto; kiinnitettiin leikkikaverin huomio johonkin toisarvoiseen asiaan ja samalla tehtiin jokin koiruus, viemällä lakki päästä tai jotain muuta vastaavaa. Tarkoitus oli saada pilailun kohde naurunalaiseksi ja avuttomaksi - ja usein siinä onnistuttiinkin. Tällaisessa juksaamisessa voisi nähdä alkavaa taipumusta kiusaamiseen ja aikuisiän mobbaamiseen, jonka kuvittelisi nyt jäävän historiaan, kun hallitus on aikaansaanut parikymmenkohtaisen rasisminvastaisen ohjelman. Erilaista etnistä taustaa edustavien kohdalla tämä saattaa joksikin aikaa hillitä pahimpia alistamisen, mobbaamisen ja diskriminoinnin muotoja julkisissa tehtävissä. Ulottuvatko toimet työelämään, varsinkin kun hallitusohjelma sisältää rajun paketin eriarvoistavia  ja nopeassa tahdissa voimansaatettavia toimia työelämän edunvalvonnan ja oikeuksien heikentämiseksi?

Koko hallitusohjelman valmistelun ajan on puhuttu julkisen talouden kehnosta tilasta ja välttämättömyydestä valtion velan nopeaan lyhentämiseen. Eurooppalaisittain katsottuna jo tämä väite on vailla perusteita, sillä kovia kriisejä kohdannut Sanna Mariunin hallitus onnistui  puskuroimaan voimakkaasti näitä odottamatta ja ilman tilausta tulleita katastrofitilateita vastaan. Se  kampitti COVID 19 pandemian, Venäjän Ukrainaa kohtaan aloittaman sodan Suo,meen suuntautuneet uhat, EU:n omaksuman pakotepolitiikan seurauksena syntyneen, erityisesti energiaköyhää Eurooppaa ja Unionin jäsenmaita kohdanneen, ja jopa energian hintojen vyörymäisen nousun aiheuttaman inflaation  aiheuttamat ikävät seuraukset. Kaiken keskellä se onnistui myös nostamaan maan työllisyyden historiallisestikin katsottuna huippulukemiin.

Hallituksen budjettiesitys siihen liittyvine, yli menossaolevan hallituskauden ulotuvine suunnitelmineen näyttää osoittavan, että toimet valtionvelan lyhentämiseksi ehkä eivät olekaan hallitusohjelman keskeinen tavoite, vaikka mm. pääministeri Orpo siitä joka käänteessä muistuttaakin. Paljon kovemmaksi käänteeksi saattaa muodostua juuri puuttuminen työelämän edunvalvontaoikeuksiin ja ammattiyhdistysliikken aseman heikentämisen. Kun on kysymys valtakunnan poliittisesta   suunnasta, kysymys ei ole enää leikkimielisestä juksaamisesta, vaan yhdessä ministereiden toimintahistoriaan liittyvien rasististen asenteiden kanssa vakavasta syrjivästä, mobbaavasta ja pysyviä rakenteellisia eroja luovasta politiikasta. Se kyseenalaistaa  perustuslakimme kansalaisoikeuksia korostavan hengen, Suomen sitoumukset kansainvälisten sopimusten kautta yleismaailmallisiin ihmisoikeuksiin, kansainvälisen työjärjestön ILO:n keskeiiin periaatteisiin ja saattaa meidät vertautumaan tämän politiikan osalta 1930-luvun Saksan ja tämän päivän Venäjän omaa kansaansa kohtaan toteuttaman, kansalaisoikeuksia loukkaavan ja kansalaisjärjestöja terroristiseksi luokitteleman toiminnan kanssa. 

Kuriositeettina mainittakooon, että samaan aikaan meilläkin tarkastellaan terrorismilainsäädäntöä tarkoituksena uhkien kartoittamiseksi ja sellaiseksi koettujen aktiviteettien torjumiseksi ja kieltämiseksi. Kun laadullisesti kiristävä askel on toteutettu lainsäädännössä, siitä ei ole kuin lyhyt askel rankaisevien toimien ulottamiseen poliittisilla päätöksillä tavanomaiseen kansalaisaktiivisuuteen. Lakko-oikeden rajottaminen, osallistumisesta sakottaminen ja sopimusoikeuden sitominen  vientialojen äärimmäisen epävarmaan  palkkakehitykseen, ovat lakisääteisinä toimia jotka saattavat viedä koko kansakunnan  elämänmenon historiallisesti kauaksi aikaisempiin vuosikymmeniin ja maantieteellisesti eroon suurta arvostusta nauttivasta pohjoismaisesta, kansanvaltaisesta perinteestä. Tätäkö kansalaiset todella halusivat äänestäessään Kokoomuksen ja Perussuomalaiset Suomen johtaviksi poliittisiksi voimiksi huhtikuun 2023 eduskuntavaaleissa?

Mitä sitten olisi tehtävissä, jotta tämä Sanna Marinin johtaman viisikkohallituksen loistavan kauden jälkeen näin kauhistuttava ja synkkä poliittinen käänne  ei muuttuisi todellisuudeksi? Ammattiyhdistysliike sanoo lisäävänsä valmiutta, mutta vaarana on koko ajan  että hallitus, ohjaamalla keskustelua ministerien rasistiseen asenteeseen ja valtion velan kauhisteluun,  samalla pyyhkäisee juksaamalla ammattiyhdistysliikkeeltä sekä lakin päästä että sen käytössä olevat välineet kansalaisten toimeentulon turvaamiseksi. Näyttää siltä että toimiin on ryhdyttävä jo tänä syksynä, ennen vuodenvaihdetta. 

Lisäksi tarvitaan keinoja paitsi ay-liikkeen perinteisillä toiminta-alueilla, myös suhteessa kuluttamiseen ja siellä tehtäviin arvovalintoihin. Nykysukupovi ei ole saanut samanlaista kantapään kautta tapahtunutta oppia osuustoiminnan merkitykseen kuin mitä esimerkiksi minun sukupolveni edustaa. Meille oli sortamisen ja riistämisen estämiseksi erittäin tärkeää keskittää kaikki mahdollinen kuluttaminen, siis ostosten tekeminen jäsenyyspohjaiseen osuuskauppaan, edistysmieliseen kuluttajien osuustoimintan. Kun yrittäjät ovat  nyt nousseet keskeiseksi ammattiyhdistysliikkeen ja työelämän edunvalvonnan arvostelijaksi, palkansaajan luonnollinen periaatteellinen vastaus kuluttajana on lopettaa vähien varojen kiikuttaminen yksityisen yrittäjän markkianhengen ylläpitämiseen ja vahvistamiseen. S-liikkeellä on jo nyt yli 3 miljoonaa jäsentä ja ostosten keskittämisellä voidaan  kyseenalaistaa markkinahenkeen hurahtaneen oikeiston toimintapolitiikan eettinen arvopohja.

Palkkatulon lisäksi palkansaaja tarvitsee pidemmällä tähtäimellä myös toimeentulolleen muitakin tukijalkoja kuin pelkän kuukausittaisen palkan ja mahdolliset vähenevät sosiaalituet. S-liikkeen osana toimii myös S-pankki, joka on aloittanut aktiivisen rahastojensa markkinoinnin vihreän S-kortin kantajille. Ostoksista saatavat kanta-asiakasedut voidaan siirtää rahastosijoituksiksi ja ostoskäynneistä voidaan siirtää myös euroja oman rahastosaldon kasvattamiseksi. Pienillä tuloilla tämäkään ei ole helppoa, mutta jostakin on aloitettava. 

Olisiko tässä S-pankin aktiivisesti markkinoimassa rahastosäästämisessä alku toisen vahvan omaehtoisen tukijalan vähittäiselle rakentamiselle?  Tärkeintä on huomata, että tässä asiassa teet päätöksen Sinä eikä jossakin etäisyydellä toimivassa edustuselimessä ratkaisuja hakevat edustajamme.

Vanhanaikaisia keinoja - saattanet ajatella? Suomalainen sananlasku kuitenkin sanoo, että "vanha keino on parempi kuin pussillinen uusia". Orpo ja Purra hallituksineen ovat kovaa vauhtia valmistautumassa vetämään meiltä silmähampaat ilman kuoletusta jo tänä syksynä. Elomme merta purjehdittaessa on tärkeää pitää tämä kullankirkas ajatus mielessä.  Juksattavaksi joutuminen ei ole mukavaa - mutta mobatuksi tuleminen on kohtalokasta. Tällä kertaa se on kohdistumassa koko kansan suureen enemmistöön. Ei anneta poliittisen patologian musertaa meitä!

 

tiistai 22. elokuuta 2023

Boxin ulkopuolelta 15.7. - 15.8. 2023

"OutoftheBox" - päivitykseen olen koonnut Facebookissa esiinnousseita kannanottoja ja kommentteja otsikossa mainitulta ajalta. Vaikka mukana ei olekaan aina näihin teksteihin liittyviä  taustakirjoituksia, sisältävät ne joka tapauksessa paljon arvottavaa ja siksi talteenotettavaa periaatteelista ja käytännön tilanteisiin liittyvää tarkastelua.  


15.7. 2023

Mikko Aalto:

Nyt kun EU päätti alkaa myös sotaorganisaatioksi, niin minusta Sveitsin muinaiset valinnat tuntuvat entistäkin viisaammille. Mutta Itävallankaan kohdalla paluuta menneisyyten ei ole ja ero EUsta olisi varmaan tuhoisampi kuin Englannin.


Ilpo Rossi Mikko Aallolle SDP:n "Kansainvälisen politiikan uusjako" Fb-sivustolla:

"Miltä taholta voisi odottaa muutosta endogeenisempaan, omapäätöksiseen suuntaan Euroopan Unionin raha- ja finanssipolitiikassa? Poliittiset voimat eivät ilmeisestikään ole kykeneviä muuttamaan uusklassista ja oikeastaan vanhaan kultakantaan perustuvaa raha- ja finanssipoliittista näkemystään. Se on kaikenlisäksi sidottu niin vahvasti EU:n peruskirjaan ja Euroopan Keskuspankin sääntöihin, että muutosta sisältäpäin voi odottaa vain äärimmäisessä poikkeustapauksessa. Mitkä voisivat olla sellaisia? Yksi keskeisimpiä olisi USA:n makrotalouspolitiikan entistäkin selvempi painottuminen modernin monetaarisen teorian suuntaan, jota mm. ekonomisti Stephanie Kelton kirjoineen alijäämämyytistä edustaa. Tästä on jo esimerkkinä jopa pelottavana pidetty Inflation Reduction Act (IRA), jonka finanssipoliittisina ratkaisuina USA tarjotaa monetaarista tukea kaiketi noin 700 miljardin dollarin edestä erilaisiin keskeisiin kohteisiin - siitäkin huolimatta että USA:n valtionvelka on jo oli 30 000 miljardia dollaria. Tämän pelätään vetävän teollista tuoantoa ja pääkonttoreita USA:han lähivuosina. Kun tähän lisätään Ukrainan sodan seurauksena huomasti kallistuva energia, tilanne on Euroopan Unionin kannalta hätkähdyttävän ongelmallinen.


17.7. 2023

Ilpo Rossi Erkki Raittisille Perussuomalaisten aatteellisesta pohjasta:

 Frommin mukaan asenteellinen suuntautuminen - varsinkin sen kielteiset muodot ovat suurelta osin pohjimiltaan yhteiskunnallisia, siis kasvu- ja elinolosuhteista johtuvia. Perhe ja kasvuympäristö ovat niitä keskeisiä 'agentteja' jotka ohjaavat luonteenpiirteiden muovautumista. Pahanlaatuinen aggressio on tyypillistä juuri ihmiselle; muussa eläinkunnassa agressio on enimmäkseen hyvänlaatuista, ravinnon hankintaan tai puolustautumiseen liittyvää käyttäytymistä.


17.7. 2023 

Ilpo Rossi Luonnonystävien sivuilla:

Mauno Koivisto toi parlamentarismin takaisin Suomen valtiolliseen johtoon. Tasoitteli vastakohtia varovaisuudella ja omalla huumorillaan. "Ei pidä provosoitua kun provosoidaan..."
19.7. 2023

MMT-professori William Mitchell kuvaa blogipäivityksessään sitä, miten keskuspankkien koronnostot uusliberaalissa viitekehyksessä vaikuttavat tuhoisasti elintasoon. Esimerkkinä hän käyttää kotimaansa Australian keskuspankin toimintaa:

"Modernin rahateorian (MMT) taloustieteilijät ovat alusta alkaen väittäneet, että korkojen nousun käyttäminen inflaatiopaineiden hillitsemiseen voi itse asiassa lisätä näitä paineita niiden liiketoiminnan kustannuksiin aiheuttamien vaikutusten kautta. Yritykset, joilla on kauppaluottoja tai tilinylityksiä, käyttävät markkinavoimaansa siirtääkseen korkeammat rahoituskustannukset kuluttajille. Viime aikoina olemme nähneet muita mekanismeja, joiden avulla keskuspankkien koronnosto itse asiassa lisää inflaatiota. Säännölliset lukijani tietävät, että olen keskustellut siitä, kuinka vuokranantajat ovat siirtäneet korkeampia asuntolainakustannuksia kireillä vuokramarkkinoilla, mikä sitten luo noidankehän – korot nousevat, vuokrakustannukset nousevat, kuluttajahintaindeksi nousevat, koska vuokrat ovat merkittävä tekijä, inflaatio kiihtyy ja korot nousevat edelleen. Tämä kierre toistaa itseään. Kireät vuokramarkkinat ovat osittain seurausta uusliberalistisista säästötoimista. Hallitukset ovat parhaimmillaan  investoineet vakavasti sosiaaliseen (pienituloisten) asumiseen. Viime päivinä olemme todistaneet uutta uusliberalismin ja tuhoisan politiikan järjettömyyden sekoittumista. Aiemmin tässä kuussa australialaiset saivat sähköä toimittavilta yrityksiltä viestejä, joissa kerrottiin, että Australian Energy Regulator (AER) oli hyväksynyt 19,6–24,9 prosentin hinnankorotukset itärannikon eri  osavaltioissa. Miten näin voi tapahtua, varsinkin kun hiilen maailmanmarkkinahinnat laskevat nopeasti ja ovat nyt pandemiaa edeltäneen tason alapuolella? Ja miten rahapolitiikkaan kohdistuva ennakkoluuloisuus vaan pahentaa tilannetta? "


19.7. 2023

Itävallan liittopresidentti Van der Bellen varoittaa Bregenzin juhlaviikon avajaispuheessaan Itävallan suuria puolueita jakamasta kansaa "meihin ja muihin". Tämä on toistaiseksi kaikkein terävin varoitus liittopresidentin ilmaisuna. Der Standard kirjoittaa:

"Nyt hän on antanut varoituksen kaikille kolmelle suurelle puolueelle. Toistaiseksi terävimmässä "Olemme väärällä tiellä" -puheessaan liittovaltion presidentti Alexander Van der Bellen syytti ÖVP:tä, FPÖ:tä ja SPÖ:tä, että "kieltä käytetään jälleen poissulkemiseen".

"Me, se on "normaalit", se on "kansamme", se on "kansa". Ketkä tai mitkä sitten ovat "muut"? Ihmiset, ovatko he kaikki itävaltalaisia? Muuta alkuperää olevat asukkaat, on se" muut? Keitä ovat "meidän kansamme"? Kuka sanoo kuka kuuluu ja kuka ei?"

Niille, jotka eivät ole kiinnittäneet huomiota viime aikoina: Herbert Kickl FPÖ:stä ("Vapaat demokraatit") puhui äskettäin todellisista, "oikeista" ihmisistä. "Meidän ihmisiämme" SPÖ:n(Sosialidemokraatit)  johtaja Andreas Babler vetoaa alemman tulotason ihmisiin. Ja ÖVP:n (Konservatiivit)  mukaan "normaalit" ja "normaalit ajattelijat" ovat ainoita todellisia kansalaisia.

Tämä on vipu, jota kaikenlaiset populistit haluavat käyttää saadakseen vallan. Oikeistopopulistit ovat vaarallisempia ja niitä on enemmän, mutta vasemmistopopulismissa on myös ongelmalliset puolensa.

Koska VdB:n mukaan "muutoin olemme menossa kohti autokratiaa, jossa vain "meihin" kuuluvilla menee hyvin ja "muihin" kuuluvilla menee huonosti". Jotkut haluavat itsevaltiutta, jotkut ovat vain liian ahdasmielisiä ymmärtääkseen, mitä heidän iskulauseensa tekevät. (Hans Rauscher, 19. heinäkuuta 2023) "


20.7. 2023

Blogi Lost in Europa:

"Uutisia taloussodasta (217): "Pakotteet ovat epäonnistuneet"

20. heinäkuuta 2023

Venäjä pakkolunastaa Carlsbergin ja Danonen . Suuren viljasopimuksen tekopyhyys. Ja Venäjän talous kasvaa – länsimaiset pakotteet ovat epäonnistuneet.

"Pakotteet ovat epäonnistuneet." Venäjän talous kasvaa jälleen, palkat nousevat. Wienin kansainvälisen taloustutkimuksen instituutin ekonomisti ja Venäjä-asiantuntija Vasily Astrovin mukaan valtio ja yritykset ovat sopeutuneet vaikuttavalla nopeudella Ukrainan vastaiseen hyökkäyssotaan ja länsimaisiin pakotteisiin . Suunnitelma pakottaa Putin periksi sanktioilla ei toiminut. (n-tv) Astrovin mukaan länsi ei odottanut, että suurin osa maista ei tue pakotteita. Intia, Brasilia ja muut nousevat maat olivat luultavasti toivoneet lisää yhteistyötä. Ja itse asiassa on niin, että edes Turkin kanssa Nato-valtio ei osallistu pakotteisiin, vaan tehostaa kauppaansa Venäjän kanssa. Lisäksi Venäjän talouden sopeutumiskykyä vastaavien pakotteiden kohteena oleviin maihin verrattuna aliarvioitiin.

Suuren viljasopimuksen tekopyhyys. Venäjä on antanut Ukrainan kanssa heinäkuussa 2022 YK:n ja Turkin välittämän viljasopimuksen raueta. Sitä voi kritisoida. Kuitenkin jokainen, joka arvostelee maailman köyhimpiä maita itseään, on tekopyhä. YK:n tietojen mukaan vain 3 prosenttia Ukrainan sopimuksen nojalla lähetetyistä viljatoimituksista meni Maailmanpankin köyhiksi luokittelemiin maihin. Toimituksista 81 prosenttia meni Kiinaan ja rikkaisiin länsimaihin, joissa viljaa käytetään pääosin eläinten rehuna.  –Samaan aikaan Kremlin päällikkö Putin sanoi, että Venäjä on "välittömästi" valmis palaamaan viljasopimukseen, jos kaikki sille asetetut ehdot täyttyvät. Televisioidussa tapaamisessa hallituksen virkamiesten kanssa Putin syytti länttä sopimuksen "täydestä vääristämisestä". Länsipuolella ei ollut aikomustakaan toteuttaa sitä.

Venäjä pakkolunastaa Carlsbergin ja Danonen: Paha yllätys tanskalaiselle oluentuottajalle Carlsbergille ja ranskalaiselle elintarvikevalmistajalle Danonelle: Venäjä on ottanut haltuunsa niiden venäläisten tytäryhtiöiden osakkeet presidentin asetuksella. Venäjän presidentin Vladimir Putinin virallisessa oikeusportaalissa julkaistussa asetuksessa todetaan, että Venäjän valtio hoitaa "väliaikaisesti" Danone Russian ja Carlsbergin tytäryhtiö Baltikan osakkeita. ( SRF) Venäjä ilmeisesti reagoi Venäjän omaisuuden jäädyttämiseen lännessä ja EU:n suunnitelmiin hyödyntää näitä varoja. Carlsberg ja Danon voisivat toimia eräänlaisena neuvotteluvälineinä..."20. heinäkuuta 2023

Ei suoraa tukea Mercosur-sopimukselle latinalaisesta Amerikasta…

Itävallan Attac kirjoittaa myös tästä kokouksesta ja "osasvoitosta", joinka mukaan EU:n latinalaisen Amerikan huippukokous ei antanut suora tukeaan ns. mercosur vapaakauppasopimukselle, vaan merkitsi siitä käytävät neuvottelu tiedoksi:

"Kaksipäiväinen EU:n ja Latinalaisen Amerikan huippukokous päättyi 18. heinäkuuta Brysselissä. EU halusi alun perin päättää EU:n ja Mercosurin välisen sopimuksen huippukokouksessa, mutta siitä ei tullut mitään. Loppujulistuksessa todettiin vain, että hallitukset panivat merkille EU:n ja Mercosurin välillä meneillään olevan työn.

Brysselissä yli 450 järjestön edustajat Latinalaisesta Amerikasta ja Euroopasta (mukaan lukien Attac Austria, ammattiliitot, maanviljelijät, eläinsuojelujärjestöt ja ilmastoaktivistit) protestoivat sopimusta vastaan.

Vaikka EU:n komission puheenjohtaja von der Leyen vahvisti nyt haluavansa tehdä sopimuksen vuoden 2023 loppuun mennessä, tämä viivästyttäminen on vain väliaikainen menestys ."

Huippukokouksen kannanotto saattaa merkitä pohjaa laajalle protestiliikkeelle Atlantin molemmin puolin! Myös liittokansleri Nehammer toisti huippukokouksessa Itävallan "ein" sopimukselle."


21.7. 2023

Iltasanomat ihmettelee:

"Kun pääministeri Petteri Orpon (kok) uusi hallitus on ministeri- ja rasismikohuillaan luonut oppositiolle otollisen maaperän arvostella sitä kovinkin sanankääntein, on osalla äänestäjistä saattanut herätä kysymys siitä, missä rivikansanedustajaksi siirtynyt Marin oikein on.

Miksi Marin ei osallistu puoluetovereidensa tavoin hallituksen kritisointiin, vaikka on vielä syyskuuhun asti suurimman oppositiopuolueen puheenjohtaja? Osa demareista ymmärtää Marinin hiljaisuuden, kun taas osa ihmettelee sitä."

Kummastelultaan lehti ei taida huomata, että sen käyttäytyminen Sanna Marinia kohtaan hänen pääministerikaudellaan vei medialta Sanna Marinin ja suurelta osin koko sosialidemokratian luottamuksen. Todennäköistä olisi, että Marinin ilmoittautuminen syrjintää ja rasismia tihkuvaan keskusteluun siirtäisi huomion näiden asioiden sijasta taas Sanna Mariniin, kokonaan pois itse sisältöihin liittyvistä kysymyksistä.

Myöskään sosialidemokratian tapa keskustella periaatteella - asiat riitelevät eivätkä ihmiset - ei näytä sopivan tämän päivän vihapuhetta ja ohipuhumista ryöppyävään suunsoittamiseen. Olemme siirtyneet koko kansakuntaa ja täällä eläviä edustavasta poliittisesta kulttuurista jakolinjoja ja syrjintää tavoittelevaan politiikkaan, joka on asenteena vaalikauden mittaisen veljän valovuoden päässä  kansanvaltaisesta ja sosiaalista oikeidenmukaisuutta edustavasta politiikasta - ja keskustelusta.


21.8. 2023

Ilpo Rossi Marja Nurmelle “Vanhene Viisaasti” Fb-sivustolla:

“Marja Nurmi Kun tämä Orpon-Purran-Essayahin-Henriksonin hallitus sai ohjelmansa valmiiksi ja tuli oikeasti vallan haltijaksi, jouduin toteamaan että hyvinvointivaltion suuren ajatuksen toteutuminen on minun elinaikanani todennäköisesti tullut päätökseen. Uskon kuitenkin, että myöskään tulevat sukupolvet eivät vikisemättä luovu ihmisyyteen olennaisesti kuuluvista oikeuksistaan. Meidän ikäpolvemme joutuu vielä yrittämään taistella turvallisten ja perustarpeet täyttävien viimeisten elinvuosien puolesta... Tässä suhteessa liittyminen Euroopan Unioniinkaan  ei näytä tuoneen lisäarvoa…”

21.heinäkuuta 2023

Markku Marjamäki

Orpon hallitus toteuttaa puhdasta uusliberalistista politiikkaa; veroasteen laskeminen on yksi tavoite kyseisessä ideologiassa.

Ilpo Rossi vastasi:

Jos Marinin hallituspohja olisi saanut jatkaa, olisimme nähneet työllisyyden kasvavan lähes huippuunsa. Satsaukset hyvinvointivaltion vahvistamiseen herättävät julkiseen talouteen liittyviä moninkertaistajia, joista Keynes tuli tunnetuksi toisen maailmansodan aikana. Orpon-Purran-Essayahin-Henriksonin hallituksen pyrkimykset "säästämiseen" perustuvat kohtalokkaaseen uusliberaaliin uskoon valtiontalouden hoidon olevan suoraan verrattavissa kotitalouden strategiaan. Koko Euroopan Unioni ei ole suotuisa kasvupohja taloudelliselle kasvulle ja sosiaaliselle turvallisuudelle juuri näistä samoista syistä. Siitä huolimatta Suomella olisi ollut mahdollisuudet selviytyä vahvana ja edistyksellisenä valtiona tästä eteenkinpäin. Nyt seuraa yhteiskunnallista massakolaria muistuttava rysähdys…


21.7. 2023

Ilpo Rossi Hannu Ikoselle “Työväen Akatemialaiset” Fb-sivustolla koskien Ukrainassa käytävää sotaa:

Venäjän reaktio Ukrainaan suuntautuneen ja toistaiseksi päättymättömältä vaikuttavan sodan taustalla on suurvaltojen jatkuva - jo vuosikymmeniä jatkunut - kilpailu ja valloitusten tekeminen suhteessa vastustajaksi koettuun osapuoleen. Brics-maiden (Brasilia, Intia, Kiina, Etelä-Afrikka ym.) kriittinen suhtautuminen NATOon perustuu huonoihin kokemuksiin erityisesti USA:n ja viime vuosina myös Euroopan Unionin itsekeskeisestä ja omahyväisestä politiikasta - nämä ovat autoritaarisen asennoitumisen keskeisiä piirteitä. Ei ole mikään suuri ilon aihe kuulua tällaiseen arvoyhteisöön. Yhteisen turvallisuuden ja luottamuksen taso on laskenut viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana huomattavasti. Minä en näe tässä mitään erityisen arvokasta - työväenakatemialaisittain katsottuna.


21.heinäkuuta 2023

Patrizio Láiná Twitterpäivityksessään Helsingin Sanomien kokonaisveroastetta koskevan analyysin yhteydessä:

"Kokonaisveroasteen lasku on merkittävä uhka julkisen talouden kannalta. Jos kokonaisveroasteen annetaan vajua alhaiselle tasolle juuri silloin, kun julkisten palveluiden tarve suurin ikääntymisen vuoksi, hyvinvointivaltion merkittävä rapautuminen selvää." 

 Orpon-Purran-Essayahin-Henriksonin hallitushan on ilmaissus pyrkimyksensä kokonaisveroasteen laskuun. Painotukset vaikuttavat olevan ilmeisessä ristiriidassa tavoitellun tasapainoisen ja hyvinvointia ylläpitävän tavoitteen kanssa.


21. heinäkuuta 2023

"Sitä niittää mitä kylvää"?

Timo Laatunen Uutispäivä Demokraatissa:

"Kaikkia skandaaleja on tuskin vielä nähty. Ennustan hallituksen kaatuvan jouluun mennessä. Koko vaalikautta tätä ei kestetä.

Suurimmaksi ongelmaksi Laatunen hahmottaa perussuomalaiset, joita on pidetty sosiaalisen median parhaiten hallitsevana puolueena.

– Nyt he niittävät sitä, mitä ovat someen kylväneet. Hallituspuolueena vihapuheiden aika on ohi. Sosiaalinen media syö lapsensa. Hallitusvastuussa joutuu tilille myös menneisyydestään.

PERUSSUOMALAISET ovat syyttäneet tiedotusvälineitä puolueen ministereihin kohdistuvasta ajojahdista. Laatusen mukaan lehdet ovat tehneet työtään."


21.7. 2023

Blogi "Lost in Europa" kirjoittaa myös äskettäin pidetystä EU:n ja latinalaisen Amerikan huippukokouksesta, johon osallistuneet maat kieltäytyivät ryhtymästä tuomareiksi Venäjän-Ukrainan sotakonfliktissa, kokouksesta jossa Litium ja sota muodostivat "myrkyllisen sekoituksen":

19. heinäkuuta 2023

EU:n ja Latinalaisen Amerikan huippukokous päättyi kohuun. EU:n mielestä myös "Venäjän liittolaiset" ovat syyllisiä. Mutta analyysi ei mene tässä tarpeeksi pitkälle.

Latinalaisen Amerikan vieraat eivät halunneet allekirjoittaa huippukokouksen julistusta, jossa syytettiin Venäjää sen "hyökkäyssodasta" Ukrainaa vastaan.

Moskovan lähellä olevat maat, kuten Nicaragua, Venezuela ja Kuuba, onnistuivat estämään tekstin tuomitsemasta nimenomaisesti sotaa eikä edes Venäjää mainittu.

Tämä on suuri tappio EU:lle, joka haluaa koko maailman uskovan, että Ukraina on tärkein – ja Venäjä pahin – maa maailmassa.

EU on kuitenkin itse syyllinen tähän tappioon – eikä Moskova, jonka sanotaan vaikuttaneen taustalla ja manipuloineen Venezuelaa ja Nicaraguaa.

Loppujen lopuksi Latinalaisen Amerikan huippukokous ei ole Ukrainan huippukokous eikä myöskään Venäjä-tuomioistuin. Euroopan diplomaatit eksyivät itse asiasta ja puhuiivat eri teemasta.


Berliinin Luonnonystävät linkittivät tätä samaa teemaa kjäsittelevän Euractiv'in artikkelin:

"Tapaaminen on myös osa eurooppalaista strategiaa lähentyä ei-länsimaisia ​​demokratioita - erityisesti Ukrainan sodan vuoksi.

Latinalaisen Amerikan puolelta innostus näyttää kuitenkin olleen toistaiseksi rajallista. Kuten alustavia lopullisia julistuksia koskevat ehdotukset osoittavat, Latinalaisen Amerikan valtiot eivät vain yritä poistaa maininta Ukrainasta, vaan haluavat jopa vaatia korvauksia kolonialismista.

Orjakaupan "uhrien ihmisarvon" palauttamiseksi olisi ryhdyttävä "asianmukaisiin toimenpiteisiin" Latinalaisen Amerikan valtioiden ehdotuksen mukaan. "Parantuakseen kollektiivinen muisti" tarvitsee "hyvityksiä ja korvauksia", lehti jatkaa.

Yhdessäolo näyttää joka tapauksessa painotuksiltaan erilaiselta. Latinalaisen Amerikan ponnistelujen taustalla on ehkä tarkoitus tehdä neuvottelujen alusta alkaen selväksi, että he ovat tasavertaisessa asemassa Euroopan kanssa."


Vielä pahempaa on, että EU on tällä hetkellä ensisijaisesti kiinnostunut yhdestä asiasta Latinalaisessa Amerikassa: raaka-aineista. Litiumia ja kuparia tarvitaan "Euroopan vihreään sopimukseen"22.7. 2023

Näillä toimilla  poliittisen demokratian pohja alkaa sitten pettämään...

"Veera Paananen HS

21.7. 15:15

HALLITUS on päättänyt lakkauttaa valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan. Lakkauttaminen on osa hallitusohjelmaa ja leikkauspakettia, johon kuuluu myös leikkauksia hallinnosta. Selvitys- ja tutkimustoimintaan on mennyt vuosittain 9 miljoonaa euroa.

Selvitys- ja tutkimustoiminnalla on tuotettu tietoa päätöksenteon tueksi. Eri ministeriöt ovat yhdessä miettineet tarpeita, joista halutaan saada tietoa. Selvitykset ja tutkimukset on teetetty eri tahoilla, kuten yliopistoissa tai konsulteilla.

Valtioneuvoston kanslian tiedeasiantuntija Antti Pelkonen sanoo, että toiminnan arvo on ollut juuri poikkihallinnollisuudessa.

”On haettu sitä, että tietotarpeet olisivat ilmiölähtöisiä ja useita ministeriöitä koskevia, vähän isompia haasteita.”


22. heinäkuuta 2023

Pukki kaalimaan vartijana?

Blogisti "Lost in Europe" kertoo Euroopan Komission antamasta luvasta Saksan hallitukselle, jotta se voi tukea EU:n kilpailusäännöistä poiketen Saksan "Vihreän teräksen" tuotannon aloittamista 2 mrd:lla eurolla. Kuinkahan tähän suhtaudutaan mm. Suomen "vihreän teräksen" tuotannonnhankkeissa...Ovatko tässä Saksan viranomaiset oman kaalimaansa vartijoina?


"Hyviä uutisia Brysselistä: vihreää valoa "vihreälle" teräkselle

21. heinäkuuta 2023

Kyllä, ne ovat edelleen olemassa – hyvä uutinen Brysselistä. Tänään: EU:n komissio hyväksyy Saksan tuen ThyssenKruppille terästuotannon hiilidioksidin vähentämiseksi ja siirtymisen nopeuttamiseksi vetyyn. Uutinen perustuu Euroopan Komission lehdistötiedotteeseen.

"Euroopan komissio on hyväksynyt EU:n valtiontukisääntöjen mukaisesti kaksi Saksan toimenpidettä auttaakseen ThyssenKrupp Steel Europea ("tkSE") vähentämään hiilestä teräksen tuotantoprosessejaan ja nopeuttamaan siirtymistä uusiutuvaan vetyyn. Kilpailupolitiikasta vastaava varatoimitusjohtaja Margrethe Vestager kommentoi toimenpiteitä: ”Se on panos sellaisen teollisuuden viherryttämiseen, joka on yksi suurimmista päästöjen aiheuttajista. Saksan riippuvuutta tuontifossiilisista polttoaineista vähennetään ja uusiutuvan vedyn arvoketjua EU:ssa laajennetaan. Liialliset kilpailun vääristymät estyisivät muun muassa Saksan viranomaisten tiiviisti valvomilla varotoimilla.

Toimet tukevat EU:n vetystrategian , eurooppalaisen vihreän sopimuksen  ja Green Deal -teollisuussuunnitelman  tavoitteiden saavuttamista ja REPowerEU-suunnitelman  mukaisesti auttavat lopettamaan riippuvuuden fossiilisista polttoaineista Venäjältä ja nopeuttamaan vihreää siirtymää.

---

Arvio: Tämä on Saksan tähän mennessä suurin hiilidioksidipäästöjen vähentämisprojekti. "Tämä on todella hyvä päivä, joka osoittaa, että Saksalla teollisuusmaana on vihreä tulevaisuus", sanoi talousministeri Robert Habeck (vihreät). Pelissä on kuitenkin paljon rahaa – suunnitteilla on jopa 2 miljardin euron tuki. Kaikilla EU-mailla ei ole siihen varaa; Saksa vääristää kilpailua erityisesti mukautetun EU:n tukikehyksen avulla. Lisäksi vain yksi Duisburgin neljästä masuunista hyötyy tästä hankkeesta. Kriitikot sanovat, että on järkevämpää tuottaa "vihreää" terästä maissa, joissa energiakustannukset ovat alhaisemmat..."


24. heinäkuuta 2023

Hallitusohjelman esitys työntekijän irtisanomissuojan heikentämisestä on kansainvälisten sopimusten vastainen

Perustuslakivaliokunta joutuu siis heti kesäloman jälkeen töihin myös tämän kysymyksen kanssa. Muistini mukaan Kokoomus pyrkii asennoitumaan perustuslakivaliokunnassa samaan tapaan kuin Netanjahun mielenosoituksilla vastustettu  Israelin hallitus, joka pyrkii muuttamaan perustuslain tulkintaa niin, että aikaisemmin perustuslain määrenemmistöjä vaativia päätöksiä pyritään siirtämään yksinkertaisilla enemmistöillä muutettaviksi tai kokonaan hallituksen päätösvaltaan kuuluviksi menettelytavoiksi...

"Hallitusohjelman esitys työntekijän irtisanomissuojan heikentämisestä on kansainvälisten sopimusten vastainen

Pääministeri Petteri Orpon hallitus esittää ohjelmassaan henkilöön liittyvän irtisanomisperusteen heikentämistä niin, että työsopimuksen päättämiseen riittäisi jatkossa asiallinen ja painavan syyn sijaan pelkkä asiallinen syy. Tällainen muutos ei kuitenkaan ole Suomea sitovien kansainvälisten sopimusten eikä Euroopan unionin perusoikeuskirjan mukaan mahdollista, SAK:n lakimies Anu-Tuija Lehto sanoo."


24. heinäkuuta 2023

Soaresin uhkapeli kannatti:

Antti Ronkainen kirjoittaa taas "vallan mahottomia" Suomen Kuvalehdessä:

Espanjan istuvan pääministeri Pedro Sanchézin uhkapeli järjestää ennenaikaiset vaalit alkuvuoden tappiollisten aluevaalien jälkeen kannatti. Vaalivoitosta huolimatta oikeistolainen kansanpuolue PP alisuoriutui suhteessa gallupeihin ja laitaoikeistolainen Vox oli vaalien suurin häviäjä. Vaalit johtivat pattitilanteeseen, jossa sekä oikeisto- että vasemmistoblokki jäivät ilman enemmistöä parlamentissa. Sanchézilla on vielä pieni mahdollisuus enemmistöön Katalonian itsenäisyyspuolueiden tuella, mutta Espanjassa joudutaan todennäköisesti järjestämään vielä uusintavaalit joko vuoden lopulla tai ensi vuoden alussa.

Vaikka Voxin parlamenttiryhmä pieneni peräti 19 paikalla, Espanjan vaalit ilmentävät osaltaan laajempaa eurooppalaista trendiä. Kun sosiaalidemokraattiset puolueet ovat alkaneet kyseenalaistaa kolmastieläisyyden ja keskustaoikeistosta sirpaloituneet protesti- ja populistipuolueet ovat vakiinnuttaneet kannatuksensa Länsi-Euroopassa, keskustaoikeistolaiset puolueet ovat alkaneet miettiä avoimemmin yhteistyötä laitaoikeiston kanssa. Ukrainan sodan alettua Saksan radikaali Alternative für Deutschland (AfD) on noussut pääministeripuolue SPD:n ohi, Ranskassa Marine Le Penin RN on hyötynyt eniten eläkeuudistuksen vastaisista mielenosoituksista ja poliisiväkivallan vastaisista mellakoista ja Itävallassa laitaoikeistolainen FPÖ on noussut kannatusmittauksissa jo suurimmaksi puolueeksi. Myös ensi vuoden eurovaalien gallupeissa konservatiivisen ECR:n ja radikaalin ID:n yhteiskannatus on noussut samaan luokkaan Euroopan kansanpuolueen (EPP) kanssa.


Espanjan vaalitulos jumittaa koko Eurooppaa...

Blogi !Lost in Europe" Espanjan vaalien tuloksesta:

"Espanjan vaalien jälkeen on olemassa pattitilanteen vaara. Hallitsevilla sosialisteilla tai oikeistolla ei ole enemmistöä uudessa parlamentissa. Tämä on hyvä Euroopalle, huono EU:lle.

Vastoin ennusteita oikeistopopulistinen puolue Vox ei noussut Espanjan vaaleissa, vaan menetti 19 paikkaa – lähes puolet paikoistaan. Tämä näyttää murtaneen äärioikeiston etenemisen Euroopan vaaleissa.

Italiassa, Ruotsissa ja Suomessa oikeistopuolueet ovat kasvaneet viime kuukausina . Espanjan vaalit voivat nyt ennakoida käännettä, sillä hallitsevat sosialistit ovat rajoittaneet tappioitaan.

Madridissa ei kuitenkaan ole nyt hallitsevaa enemmistöä - ei pääministeri Sanchezilla eikä hänen konservatiivisella haastajallaan Feijóolla. Siksi kuukausien mittainen  valtatyhjiö uhkaa.

Tämä olisi huono uutinen EU:lle, sillä Espanja toimii kuuden kuukauden ajan EU:n neuvoston puheenjohtajana joulukuuhun asti. Ilman tehokasta hallitusta on olemassa täydellsien pysähtymisen vaara.

Brysselissä vaaleihin suhtaudutaan siksi huolestuneena. EU on jo kauan sitten päässyt sopimukseen äärioikeiston kanssa – EU-pomo von der Leyen otti sunnuntaina vastaan jälkifasistisen Melonin kutsun Roomaan.

EU:n toimeenpanoviranomainen sitä vastoin tuskin voi elää umpikujassa. Loppujen lopuksi se  haluaa edistää "vihreää" strategiaansa ja Ukrainaa kannattavaa agendaansa. Mutta yksimielisyys 27 U-osavaltion välillä on jo murenemassa.

Miten nyt voidaan edetä, kun EU:n neuvoston puheenjohtajavaltio Espanja ei pysty toimimaan?


25. heinäkuuta 223

Kuinka olemme päätyneet tähän?

"25 heinäkuuta 2023

Euroopan unioni ylittää ihmisoikeuksien punaisen linjan yhteisellä eurooppalaisella turvapaikkajärjestelmällään,  kirjoittaa  Petra Bendel Social Europe verkkolehdessä

EU:n neuvoston viime kuussa hyväksymä yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän uusin uudistus sai massiivisen vastalauseen ihmisoikeuksiin, meripelastus- ja pakolaisjärjestöiltä sekä muilta hyväntekeväisyysjärjestöiltä, ​​avustustyöntekijöiltä ja lakimiehiltä . Vaikka osa yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän uudistuksesta onkin järkevää, rajojen menettelyjä on perustellusti tuomittu pakolaislain mittavimmaksi tiukentumiseksi vuosikymmeniin.

Neuvoston hyväksymän ehdotuksen sanottiin jopa heikentävän vuoden 1951 pakolaisyleissopimukseen kirjattuja yksilöllisen turvapaikkaoikeuden ja palauttamiskiellon perustaa , koska karkotukset vaarallisiin kolmansiin maihin ja (ketju)karkotukset alkuperämaassa vainotuiksi helpotettaisiin. Haavoittuvassa asemassa olevat pakolaiset – jopa lapset – voitaisiin ottaa säilöön karkotettaviksi.”

"Kuinka meoldemme päätyneet tähän?" kollega kysyi minulta äskettäin. Taipumus olla kunnioittamatta pakolaisten oikeuksia ei ole mitenkään uusi. Päinvastoin, se on seurausta yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän ristiriitaisista tavoitteista alusta alkaen."


25.7. 2023

Ilma sakeana lentokoneista...

Viime viikolla tehtii maailmanennätys samaan aikaan ilmassaolevien lentkoneiden määrässä. Tässä linkki tällä hetkellä ilmassaoleviin lentokoneisiin. Kerosiinia palaa silmittömästi eikä vähenemistä taida olla näköpiirissä..


26.7. 2023

"Tiistai oli mittaushistorian lämpimin päivä ainoalla maapallollamme: päiväkohtainen keskilämpötila oli 17,18 astetta. Ennätys menee pian rikki, sillä koko heinäkuusta ennustetaan lämpimintä 120 000 vuoteen.

Ilmastonmuutoksen kannalta olennaisia eivät ole ohi vilahtavat ennätykset säässä vaan pitkän ajan trendit. Tämän kesän säitä selittää osaltaan myös El Niño -ilmiö. Silti juuri nyt maailma kirjaimellisesti palaa ja kuivuu toisaalla ja hukkuu tulviin toisaalla. Luontokato kiihtyy. Jäätiköt kutistuvat ennakoitua nopeammin.

Samaan aikaan Suomessa haikaillaan hellettä takaisin, haetaan näppärä ilmastointikone valmiiksi varastosta ja valmistaudutaan toistelemaan tuttuja tekosyitä."


Päivän lehdissä on myös yllättäen hälyttäviä uutisia Golf-virran pysähtymisestä, siis ilmiöstä, johon kommentissani viittasin. Aikahaarukka on aika suuri ja epävarmuuksiakin tähän varsin monimutkaiseen prosessiin liittyy. Jos muutos tulee, se voi tapahtua hyvin äkkiä ja saada aikaan pitkäaikaisen muutoksen viileämpään ja jopa todella kylmään suuntaan maapallolla ja etenkin täällä subarktisella alueella. Demari kirjoittaa tästä tänään:"Lämpöä Pohjois-Eurooppaan tuova Atlantin Golfvirta saattaa olla pysähtymässä jo vuonna 2025, toteaa tuore tutkimus. Guardianin haastattelemien tutkijoiden mukaan muutos aiheuttaisi katastrofaalisia ilmastovaikutuksia."


28. heinäkuuta 2023

Meillä näky olevan edelleen varaa pitää ihmisiä työn ja toimeentulon ulkopuolella ja se käy kalliiksi kuten tästä jutusta käy ilmi.Tästä syystä kuntien kautta toteutettava työpaikkatakuu olisi edelleen järkevä keino saada työtä ja toimeentuloa vailla olevat työelämän piiriin. Amerikkalainen MMT-ekonomisti Jennifer Keaton nimittää tallaista työtakuuta "työpaikkavarastoksi", jossa voi työn ohessa kouluttautua ja hakeutua sopivan hetken tullen toiveita ja taipumuksia vastaavaan tehtävään työmarkkinoilla. Vanha idea sinänsä. Lisäksi kuntien työllistämistoimien piti jo toteuttaa tätä ajatusta, mutta kovin hitaasti ymmärrys tässä suhteessa toimii. Orpon-Purran-Essayahin-Henriksonin hallitus kääntää asiat tässä suhteessa mitä ilmeisimmin ja äkkijyrkästi huonomnpan suuntaan…31.7. 2023

Blogi "Lost in Europe" : Saksan - ja Euroopan Unionin - talous sakkaa...

Saksa – taas Euroopan "sairas mies"?

28. heinäkuuta 2023

Saksa on tänä kesänä taantuman edessä, kertoo "Süddeutsche Zeitung" . DPA puhuu "Euroopan sairaasta miehestä". Samaan aikaan EKP nostaa korkoja, mikä vaimentaa taloutta entisestään. Valtiovarainministeri Lindner propagoi paluuta velkajarrulle, talousministeri Habeck varoittaa "saksalaisesta ahdistuksesta".

Miten tämä kaikki sopii yhteen? Jos Saksa ja EU jäävät edelleen jälkeen, onko olemassa taas uhka sotataloudesta, johon liittyy säästötoimia ja kovia sosiaalileikkauksia? Haluaisimme keskustella tästä tässä "Avoimessa ketjussa". Ajankohtaiset raportit, analyysit, linkit ja kommentit (linkki liitteessä) lukijoiltamme ovat erittäin tervetulleita!

Tässä IMF:n tämänhetkiset kasvuodotukset. Ne osoittavat, että Venäjällä menee hyvin pakotteista huolimatta . Italialla ja Ranskalla menee myös huomattavasti paremmin kuin Saksalla, joka edustasa tilaston häntäpäätä kansainvälisesti...

Tämä viesti on osoitus talouskriisistä: aurinkoenergiajätti Meyer Burger siirtää toimintansa laajennusta uudella tehtaalla Yhdysvaltoihin - ja pysäyttää toimipisteen laajentamisen Saksassa. Yksi suuri syy: Inflation Reduction Actin (IRA) mukainen verohyvitys. IRA:n avulla Yhdysvallat "salametsästää" systemaattisesti yrityksiä Saksasta ja EU:sta. Berliini kuitenkin vastusti päättäväisiä toimia tätä kilpailun vääristymistä vastaan tai ainakin oman "suvereniteettirahaston" perustamista, kuten Ranska vaati. Habeck haaveili "vihreästä sillasta" kumppanuudelle Yhdysvaltoihin - ja joutuu nyt katsomaan avuttomana, kun yritys toisensa jälkeen vetäytyy..."Euroopan keskuspankki (EKP) ajaa taloutta seinää vasten, analysoi Heiner Flassbeck "Lost in Eufrope" "vieraskynänä":, "Koska EKP:n vastuuhenkilöt ovat kollektiivisesti vakuuttuneita siitä, että heidän on taisteltava "inflaatiota" vastaan ​​taloudellisesta tilanteesta ja hinnankorotusten syistä riippumatta, raaka-aineiden hintojen massiivisen nousun aiheuttama kysyntäshokki on kääntynyt laskukierteeksi Euroopan taloudelle: Yritysten investoinnit rakentamiseen ja teollisuuteen ovat nyt korvaamassa alkuperäisen kulutuksen heikkouden liikkeellepanevana tekijänä.

Vaikka on pitkään ollut selvää, että viime vuoden lopun jälkeen ei ole ollut inflaatiopaineita, vaan maailmanlaajuisesti havaittavissa oleva deflaatiotrendi, tinkimättömän inflaation torjunnan kannattajat jatkavat EKP:ssa ja kansallisissa keskuspankeissa ja varoittavat kuluttajahintainflaation kiihtymisestä. Johtavat indikaattorit, kuten tuottajahinnat tai tukkuhinnat, jotka jo osoittavat deflaatiota, jätetään toistuvasti huomiotta, koska EU:n asiantuntijat eivät halua myöntää olevansa väärässä. EKP, joka sanoi tämän vuoden maaliskuussa, että teollisuuden tuottajahinnat kuluttajahintojen johtavana indikaattorina olivat "koeteltu keskeinen elementti EKP:n analyysissä hallituksiin kohdistuvista paineista", ei enää mainitse tätä seikkaa.

Vaikka reaalipalkkojen laskusta huolimatta Euroopassa ei selvästikään ole tapahtunut vaarallista palkkojen nousun kiihtymistä, EKP pelaa yhä enemmän "palkkojen nousuriskin" korttia. Tämä on petollista, koska EKP julisti ennenaikaisesti väliaikaiset ulkoiset hinnankorotukset "inflaatioksi". Tästä vakavasta virhearviosta huolimatta useimmat eurooppalaiset ammattiliitot eivät ole koskaan olleet tarpeeksi vahvoja välttääkseen merkittäviä reaalipalkkojen menetyksiä. Kertamaksut olivat sopiva keino rajoittaa reaalipalkkojen menetyksiä (etenkin alemmille palkkaryhmille) ilman, että palkkoja mukautetaan "inflaatioon". Palkkakehityksen esittäminen todellisena inflaatioriskinä on vain yksi epätoivoinen yritys kääntää huomio pois omista laiminlyönneistä."

1.8. 2023
Brasilian asunto-ohjelma pienituloisille perheille...

Brasilia. Presidentti Luiz Inácio Lula da Silva esitteli seremoniassa uuden lain sosiaalisesta asumisesta Brasiliassa.

"Minha Casa, Minha Vida" (My House, My Life) -ohjelman laajentamisen tavoitteena on tukea pienituloisten brasilialaisten asumista erityisesti kaupunkien keskusalueilla. Tavoitteena on rakentaa kaksi miljoonaa uutta sosiaaliasuntoa vuoteen 2026 mennessä. Kongressi on jo hyväksynyt lain, ja sen odotetaan tulevan voimaan tänä vuonna.

Lula ilmaisi Twitterissä luottamuksensa lainuudistukseen . "Paljon suuremmalla valtiontuella ja markkinoiden alhaisimmilla koroilla" jopa kahta minimipalkkaa ansaitsevat perheet voisivat toteuttaa unelmansa asunnosta, valtionpäämiehen mukaan. Talot olisivat suurempia ja parempia. "Minha Casa, Minha Vida" on palannut "saamaan Brasilian kansan silmät loistamaan", sanottiin.

Sosiaalisen asuntoohjelman uudet määräykset edellyttävät asuintilaa sopeuttamista siten, että talojen tulee olla vähintään 40 neliömetriä ja asuntojen 41,5 neliömetriä. Tästä eteenpäin asunnot tulee varustaa parvekkeilla. Lisäksi asuinkompleksit on varustettava yleisillä tiloilla, kuten kirjastoilla tai urheilutiloilla


 2.8. 2023

Hallitusohjelman ehdotukset lisäävät köyhyyttä

Euroopan Anti Powerty Network/Suomi:

""Hallitusohjelman ehdotukset lisäävät köyhyyttä ja vaarantavat yhä useamman ihmisarvoisen elämän edellytykset

Hallitusohjelman ehdotukset tulevat kiristämään köyhyydessä elävien tilannetta entisestään. Jo nyt elinkustannusten nousun vuoksi tiukoilla oleviin pienituloisiin ihmisiin, osuu pahimmassa tilanteessa leikkauksia monesta suunnasta. Muun muassa KEL-indeksit aiotaan jäädyttää koko hallitusohjelmakaudeksi, asumistukea aiotaan leikata ja lääkkeiden hintaa ja terveydenhuollon asiakasmaksuja korottaa.

Toimet lisäävät eriarvoisuutta. Yhteiskunnan tulee perustuslain mukaan huolehtia myös heikoimmin toimeentulevista kansalaisistaan.

Köyhyys- tai syrjäytymisriskissä oli vuonna 2021 jo lähes 900 000 henkilöä, 16,3 prosenttia kotitalousväestöstä. Määrä oli kasvanut 117 000 henkilöllä edellisvuodesta. Tätä tilannetta elinkustannusten nousu heikensi edelleen vuonna 2022 – ja tähän tilanteeseen ehdotetaan nyt laajoja sosiaaliturvan leikkauksia.


2.8. 2023

 Köyhyys Suomessa

""Hallitusohjelman ehdotukset lisäävät köyhyyttä ja vaarantavat yhä useamman ihmisarvoisen elämän edellytykset

Hallitusohjelman ehdotukset tulevat kiristämään köyhyydessä elävien tilannetta entisestään. Jo nyt elinkustannusten nousun vuoksi tiukoilla oleviin pienituloisiin ihmisiin, osuu pahimmassa tilanteessa leikkauksia monesta suunnasta. Muun muassa KEL-indeksit aiotaan jäädyttää koko hallitusohjelmakaudeksi, asumistukea aiotaan leikata ja lääkkeiden hintaa ja terveydenhuollon asiakasmaksuja korottaa.

Toimet lisäävät eriarvoisuutta. Yhteiskunnan tulee perustuslain mukaan huolehtia myös heikoimmin toimeentulevista kansalaisistaan.

Köyhyys- tai syrjäytymisriskissä oli vuonna 2021 jo lähes 900 000 henkilöä, 16,3 prosenttia kotitalousväestöstä. Määrä oli kasvanut 117 000 henkilöllä edellisvuodesta. Tätä tilannetta elinkustannusten nousu heikensi edelleen vuonna 2022 – ja tähän tilanteeseen ehdotetaan nyt laajoja sosiaaliturvan leikkauksia.

Henkilö on köyhyys- tai syrjäytymisriskissä, jos hänen kotitaloutensa on pienituloinen, vajaatyöllinen tai kotitaloudessa esiintyy vakavaa aineellista ja sosiaalista puutetta."


Suomalaista köyhyyttä kuvaavia lukuja, suluissa kehitystrendi:

• 2020 köyhyys- tai syrjäytymisriskissä noin 773 000 henkilöä (–),

14,2 prosenttia väestöstä (Viite 1.) *

• 2020 pienituloisissa kotitalouksissa eli noin 678 800 henkilöä (–),

12,5 prosenttia väestöstä (Viite 19.)

• 2020 pienituloisissa kotitalouksissa 114 300 lasta (–) (Viite 19.)

• 2021 toimeentulotukea sai vuoden aikana 425 000 henkilöä,

7,7 prosenttia väestöstä. (–) Heistä 29 prosenttia sai tukea yli 10 kuukautta.

(Viite 22.)

• 7/2021 työttömiä työnhakijoita 322 600 (–), joista pitkäaikaistyöttömiä 113 900 (+)

8/2022 työttömiä työnhakijoita 239 100 (–), joista pitkäaikaistyöttömiä 92 300 (–)

(Viite 23.)

• 2019 vakavaa aineellista puutetta koki 139 000 henkilöä (+)

• Ruoka-apuun turvautuu noin 100 000–200 000 henkilöä vuosittain. Välillisesti

avunsaajia on enemmän, sillä ruoka-avusta hyötyy moni sellainenkin, joka ei itse käy

ruokakassia hakemassa, kuten perheenjäsenet. Ruoka-apua hakemassa on viime

vuosina käynyt viikoittain noin 20 000 henkilöä. Korona-aikana asiakasmäärien

arvioidaan kaksin- tai kolminkertaistuneen (+)

• 2020 taloudelliset syyt kirkon diakoniatyön kohtaamisten taustalla 303 567

kohtaamisessa (+) vuonna 2019 luku oli 215 820 (Viite 24)

• 2021 asunnottomana 3 950 yksinelävää asunnotonta (–), pitkäaikaisasunnottomia

1 318 (–) asunnottomia perheitä ja pariskuntia 165 (–) (Viite 25)


4.8. 2023

Miten kaikki rahoitetaan?

Kalevi Sorsa -säätiö järjesti toukokuussa nuorille suunnatun Reilun siirtymän retriitin, jossa asiantuntijat pitivät oikeudenmukaiseen siirtymään liittyviä puheenvuoroja. BIOS-tutkimusyksikön ekonomisti ja tutkija Jussi Ahokas puhui tilaisuudessa oikeudenmukaisen siirtymän rahoituksesta. Ahokkaan esitelmän voi katsoa nyt säätiön Youtube-kanavalta. Esitelmässä Ahokas mainitsee yhtenä esimerkkinä "Reilun siirtymän" toteutuksesta keskuspankkirahoituksen Modernin Mionetaarisen Teorian hengessä - mainitsematta kuitenkaan tätä ilmeisen leimaavaksi ja diskriminoivaksi koettua "kolmen ämmän" yhdistelmää. Kysymys on täysin hyväksyttävästä ja toimivasta vaihtoehdosta, joka on nykyisessä Euroopan Unionissa ja EKP:ssä ideologisesti kielletty ulottuvuus.

Henkilö on köyhyys- tai syrjäytymisriskissä, jos hänen kotitaloutensa on pienituloinen, vajaatyöllinen tai kotitaloudessa esiintyy vakavaa aineellista ja sosiaalista puutetta."


4.8. 2023

USA - "Bidenomics-talous" ?

BIOS-ekonomisti Jussi Ahokas jatkaa edelleen keskuspankkikapitalismi-analyysiaan ja myös tämän lanseeraamansa käsitteen tarkastelua. Yhdysvalloissa talous toimii erinomaisesti ja on alettu puhua "Bidenomics"-taloudesta. Jussi Ahokas:

"Vuoden 2022 ja 2023 aikana Yhdysvaltojen istuvan presidentin Joe Bidenin mukaan nimetty Bidenomics eli hänen hallintonsa talouspolitiikka kokonaisuudessaan (finanssipolitiikka, teollisuuspolitiikka, työvoimapolitiikka, veropolitiikka jne.) on erottautunut selvästi menneiden kahden vuosikymmenen talouspoliittisesta linjasta maassa. Koronakriisin aikaisten elvytysohjelmien perään on lanseerattu uusia teollisuus- ja yhteiskuntapoliittisia ohjelmia, kuten CHIPS ja IRA, jotka ovat kasvattaneet merkittävästi valtion kulutusta, vähentäneet verotuloja (ollen pitkälti verotukia) ja kannustaneet yksityisiä investointeja monilla toimialoilla."

Ilpo Rossi, kommentti: Vaikeaa näkyy olevan alan ammattilaisillekin tämä keskuspankkien politiikan ennustaminen. Yli 30 000 miljardin dollarin velkataseista huolimatta Biden laittaa finanssipolitiikallaan kuitenkin liikkeelle valtavia investointeja. Nämä uhkaavat muodostua onnettomuudeksi Euroopan Unionille, joka on perussopimustasoisesti sitoutunut velkapelkoiseen makrotalouspolitiikkaan...


4.8. 2023

“Oudon kolmikon sopimus”

Blogi "Lost in Europe" kirjoittaa "oudon kolmikon" tekemästä sopimuksesta Tunisian kanssa EU:n pakolaispolitiikkaan liittyen :

"Kaatuuko Leyen-sopimus Tunisian kanssa?

3. elokuuta 2023

Se oli outo kolmikko: EU:n komission päällikkö von der Leyen, Italian postfasistinen Meloni ja eroava Hollannin pääministeri Rutte - "Team Europe" - allekirjoittivat muistion paikallisen itsevaltiaan kanssa Tunisissa. Nyt sopimus voi kaatua.

Useat EU-maat, mukaan lukien Saksa, ovat ilmaisseet epäilyksensä suunnitellun sopimuksen muodosta ja sisällöstä, jonka tarkoituksena on rajoittaa Tunisiasta saapuvien veneiden määrää.

On "ei hyväksyttävää" , että muistio allekirjoitetaan ilman neuvoston ennakkohyväksyntää, Zeit raportoi luottamuksellisiin EU-asiakirjoihin viitaten.

Neuvosto edustaa 27 jäsenvaltiota. Vaikka EU:n komissio voi neuvotella sopimuksia, niistä tulee lainvoimaisia vain, jos neuvosto hyväksyy ne. Villisti kasaan heitetty ”Team Europe” ei riitä.

"Zeitin" alustavan raportin mukaan Saksan hallituksen paperi kritisoi myös sopimuksen sisältöä, koska yhteistyö Tunisian kanssa ei ollut sidoksissa humanitaarisiin normeihin ja kansainväliseen oikeuteen.”8.8. 2023

Saksan päivitetty energiastrategia

"Päivitetyssä strategiassa tavoite viiden gigawatin vihreän sähkön tuotantokapasiteetin luomisesta Saksaan vuoteen 2030 mennessä on vähintään kaksinkertaistettu. Vuoteen 2027/2028 mennessä on tarkoitus rakentaa yli 1 800 kilometrin verkko. Liberaalit eivät voi voittaa vain ydinvoimalla tuotetun punaisen vedyn suoraa edistämistä koskevalla kehotuksella. Ydinvoiman vastainen järjestö Radiated viittaa kuitenkin mahdollisuuteen tuoda putkia pitkin Ranskasta.

Sininen vety on valmistettu fossiilisista polttoaineista. Maakaasu muuttuu yleensä vedyksi ja hiilidioksidiksi korkeassa paineessa ja korkeissa lämpötiloissa. Tämän niin kutsutun höyryreformoinnin hyötysuhde on noin 60–70 prosenttia – noin kymmenen prosenttiyksikköä vähemmän kuin tuottamalla vihreää vetyä elektrolyysillä. Syntyvää CO 2:ta ei pitäisi puhaltaa ilmakehään, vaan se on kerättävä talteen ja varastoitava CCS-tekniikalla. Ja tulevaisuudessa suuria määriä, jokaista vetyä kohti syntyy kymmenen tonnia hiilidioksidia .

Teoriassa turkoosi vety on myös ilmastoneutraali. Täällä pyrolyysin avulla metaani, maakaasun pääkomponentti, hajoaa komponenteiksi vedyksi ja hiileksi korkeissa lämpötiloissa, jälkimmäinen ei kasvihuonekaasuna vaan kiinteässä muodossa. Oranssi vety, jota tuotetaan biokaasun tai jätteenpolttolaitoksen sähköllä, jää todennäköisesti suhteellisen merkityksettömäksi tulevaisuudessa.

"Käytännössä sininen tai turkoosi vety ei ole ilmastoneutraalia, vain vähän hiilidioksidia " , selittää Frank Merten, Wuppertal-instituutin energiajärjestelmän tutkija "nd" -lehden haastattelussa. Osa kasvihuonekaasuista vapautuu ilmakehään sekä maakaasun louhinnan ja kuljetuksen yhteydessä että hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin yhteydessä . Ja turvallisen varastoinnin on oltava "taattu tuhansiksi vuosiksi", Merten korostaa. "Aina on 

jäännösriskejä ja erityisesti niin sanottuja ikuisia kustannuksia, jotka tulevien sukupolvien on kannettava."


Myös neuvoston oikeudellinen yksikkö, Euroopan ulkosuhdehallinto ja useat muut jäsenvaltiot arvostelevat komission lähestymistapaa. Saksalaisten diplomaattien pöytäkirjan mukaan oikeudellisen yksikön edustaja puhui "korkeasta epäkunnioituksesta".

Lakipalvelu pidättää itsellään oikeuden ryhtyä oikeustoimiin, raportoi "Spiegel" . Von der Leyenin autokraattisella lähestymistavalla voi olla vaikutuksia. Pahimmassa (tai parhaassa) tapauksessa likainen sopimus voi jopa kaatua..."


"Päivitetyssä strategiassa tavoite viiden gigawatin vihreän sähkön tuotantokapasiteetin luomisesta Saksaan vuoteen 2030 mennessä on vähintään kaksinkertaistettu. Vuoteen 2027/2028 mennessä on tarkoitus rakentaa yli 1 800 kilometrin verkko. Liberaalit eivät voi voittaa vain ydinvoimalla tuotetun punaisen vedyn suoraa edistämistä koskevalla kehotuksella. Ydinvoiman vastainen järjestö Radiated viittaa kuitenkin mahdollisuuteen tuoda putkia pitkin Ranskasta.


"Käytännössä sininen tai turkoosi vety ei ole ilmastoneutraalia, vain vähän hiilidioksidia " , selittää Frank Merten, Wuppertal-instituutin energiajärjestelmän tutkija "nd" -lehden haastattelussa. Osa kasvihuonekaasuista vapautuu ilmakehään sekä maakaasun louhinnan ja kuljetuksen yhteydessä että hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin yhteydessä . Ja turvallisen varastoinnin on oltava "taattu tuhansiksi vuosiksi", Merten korostaa. "Aina on jäännösriskejä ja erityisesti niin sanottuja ikuisia kustannuksia, jotka tulevien sukupolvien on kannettava.9.8. 2023

Ihmisarvon jakamattomuus...

Piia Elon mielipidekirjoitus Demokraatissa:

Tämän yksinkertaisen mutta kaiken määrittelevän lähtökohdan äärellä olisi meidän hyvä jälleen pysähtyä. Pysähtyä pohtimaan ihmisarvon jakamattomuutta sen sijaan, että pohdimme millainen vitsi voidaan sietää, millaista kieltä käyttää eri ihmisistä tai ryhmitellä tai määritellä ihmisiä jonkin taustatekijän tai yksilöiden tekemisten mukaan.

Suomessa elämme nyt ajassa, jossa ihmisarvoa loukkaava, kansallismielistä oikeistopopulismia ihannoiva aate on päästetty vallan keskiöön. Vitsi kerrallaan suvaitaan sellaista, mille ei pitäisi antaa minkäänlaista jalansijaa Suomessa.

Pikkuhiljaa, silmät ja korvat ummistamalla ja ovea raottamalla sallitaan nyt Suomen hallituksessa ajatuksia, jotka ovat paitsi ihmisarvoa loukkaavia, ihmiskunnan historiassa kasvaneet tuhoisiksi kerran valloilleen päästyään.


Ilpo Rossin Kommentti: Wienissä syntynyt ja siellä asuva tyttärenpoikani kuuluu luopuneen kaksoiskansalaisuudesta äskettäin. Ei halua joutua taistelemaan NATO-joukoissa jossakin päin maailmaa. Suomalainen poliittinen ilmapiiri on tuottanut hänelle pettymyksiä ja ikäviä kokemuksia, joten Suomen kansalaisuus saa jäädä muistoksi menneisyydestä…


10.8. 2023

Huteralla pohjalla…

Saku Timonen "Viikko-Pohjois-Karjalassa":

"Jos hallitus selviää kesätauon jälkeen tulossa olevista luottamusäänestyksistä, niin sitten vaikeudet vasta alkavat. Ministeriöissä valmistellaan täyttä päätä lakiesityksiä, joilla heikennetään työntekijöiden asemaa. Irtisanomista aiotaan helpottaa säätämällä se mahdolliseksi asiallisesta syystä nykyisen painavan ja asiallisen syyn sijaan. Entinen oikeuskäytäntö saa väistyä, ja työtuomioistuin joutuu aloittamaan tulkinnan alusta. Kun myös lakko-oikeutta aiotaan rajoittaa ja säätää laittomasta lakosta työntekijöillekin sakko, niin se työllistää tuomioistuimia lisää."


10.8. 2023

Julkisen sektorin tuottavuuskäsite on toisenlainen...

MMT-professori William Mitchell on juuri julkaissut Podcast-puheenvuoron (nro 13 sarjassa), jossa hän nostaa esiin japanilaisen, uusliberalistisesta näkökulmasta poikkeavan   tehokkuuskäsityksen käyttäen esimerkkinä japanilaisia markettien sinipukuisia ohjaajia ja liikenteen valvojia vilkkaiden suojateiden läheisyydessä. Hän osoittaa, että julkisen sektorin tuottavuuskäsite on kokonaan toisenlainen kuin uusliberaalin, valtavirtaisen - ja vallassa olevan - markkinanäkemyksen taloudelle asettamat ehdot.


10.8. 2023

Ilpo Rossi JHL:n jäsenten Fb-keskusteluryhmässä:

“Tosiasia on, että yksityisen ja julkisen sektorin tuottavuuskäsitykset ovat täysin erilaisia. Nykyinen hallitus on tässä suhteessa täysin hakoteillä.11.8. 2023

Ilpo Rossin kommentti Jukka Kärnälle koskien SDP:n suraavaa puoluesihteeriä

Kansalaisjärjestöjen toiminta - puolueet mukaanluettuna - on jäänyt vuosien saatossa oman onnensa nojaan ja hiipunut lähes olemattomaksi. Toiminta ja osallistuminen on toimivan demokratian elinehto. Merkitystä demokratialle on äänestämisellä vaaleissa, tottakai, mutta yhteisöllisyyden ja yhteistoiminnan oppiminen, yhteisössä aktivoituminen ja kasvaminen vastuunottoon on pitkä ja vaativa prosessi. Puoluesihteeri on tehtävässään vastuussa paitsi oman puoluetoiminnan kehittämisestä, myös koko kansalaisyhteiskunnan vireyden palauttamisesta ja ylläpitämisestä. Maksamme juuri kovaa hintaa tavallisen kansan keskuudessa yhä voimakkaammaksi kasvaneesta oikeistopopulismista, eriarvoistamisesta ja agressioon perustuvasta suuttumuksesta, vihamielisyydestä ja tuhosuuntaisuudesta. Pystymetsästä ei myöskään voida tulla vastuunalaisiin tehtäviin edes SDP:ssä. Osallistavan kansalaisjärjestötoiminnan merkitystä ei ole puoluejohdossakaan osattu analysoida ja luoda tälle pohjalle "osallistamisen" valtateitä. Sosiaalinen media ei tarjoa kansalaiskuntoon kasvamisen väylää eikä korvaa demokratiaan perustuvia rakenteita. Tämän tulisi olla yksi tärkeimpiiä asioita tulevassa SDP:n puoluekokouksessa. Osaavaa ehdokasta SDP:n puoluesihteeriksi ei tässä liikkeen kannalta olennaisessa kysymyksessä ole ainakaan minun tiedossani...14.8. 2023

Suorastaan irvokasta...

SAK:n hallitus on päättänyt kokouksessaan aloittaa järjestöllisen toimintavalmiuden kohottamisen. SAK:n hallitus linjasi, että yksipuolinen ja ylimalkainen lakien valmistelu pakottaa etsimään keinoja saada työntekijän ääni kuuluviin.

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta toteaa, että hallituksen kaavailemat uudistukset ovat herättäneet paljon huolta ammattiliittojen jäsenten keskuudessa ja jäsenistön tiedon tarve tulevista uudistuksista on suurta. SAK:n hallitus kritisoi pääministeri Petteri Orpon (kok) hallituksen ohjelmaa, joka ”näyttää olevan rakennettu suoraan työnantajajärjestöjen tavoitteista”.

"SAK:n puheenjohtaja  näkee, että hallituksen kielenkäytössä hämärretään tahallaan sanojen todellista merkitystä. Hänen mukaansa ”on suorastaan irvokasta puhua ihmisten auttamisesta takaisin työelämään, kun todellisuudessa työntekijän asemaa heikennetään ja sosiaaliturvaa leikataan rajusti”."


15.8. 2023

Ilpo Rossi “JHL:n jäsen .- vaikuta!” Fb-sivustolla: Näillä työelämää ja ammattiyhdistysliikkeen vaikutusmahdollisuuksia radikaalisti heikentävillä toimilla Kokoomus asettuu epäsuorasti tukemaan hengeltään rasistista maahanmuuttoolitiikkaa ja lisää työelämän myötämääräämistä ja neuvotteluperinnettä tuntemattoman ulkomaisen työvoiman sortamista. Näissä oloissa ainoastaan järjestäytynyt, tiukkaa kritiikkiä ja uusia, voimakkaita työmuotoja toteuttava ammattiyhdistysliike voi saada estettyä historiallisen pahan katastrofin työelämässä.


15.8. 2023

Kokoomus on siirtymässä yhdessä äärioikeiston kanssa radikaalin, henkistä ja fyysistä väkivaltaa hallitusohjelman kautta toteuttavalle poliittiselle linjalle. Tämä tarkoittaa yhteiskunnallisten vastakohtien voimakasta kärjistymistä, taloudellisten vastakohtien syvenemistä, peruuttamattomaksi tarkoitettua eriseuraisuutta ja diskriminointia... (Kuva Jukka Hämäläiseltä)


15.8. 2023

Media vaikenee sosialidemokratiasta - ja sosialidemokraateista...

Sosialidemokraattisen äänen ja sisällön poissaolo mediassta alkaa jo muistuttaa sosialidemokraattistä tulevaisuudenkuvaa vastaan suunnatulta salaliitolta. Kuvaavaa tilanteelle on, että kansa ei taida tuntea yhtään ainoaa presidenttiehdokkaaksi tarjolla olevaa ja presidentin kansalaiskunnon omaavaa sosialidemokraattia. Vapaalle medialla tunnusomainen mielipiteiden ja visioiden "verenkierto" on mediassa pysähtynyt. MTV 3:n uutiset ehdotti 14.8. 2023 uutislähetyksessään keskeiseksi voimainmittelöksi konservatiivien la liberaalien vastakkainasettelua. Sama tilanne on koko Euroopassa; esimerkiksi Saksassa vaihtoehtoisa yhteiskunnallisia näkemyksiä edustavia leimataan, maalataan ja suljetaan ulos median julkisesta keskustelusta. Tämä tilanne tekee nykyisestä hallituksesta vaarallisen, sortoa pahentavan megakoneen... Jotakin on tapahduttava, jos aiomme pysyä ajatuksinemme ja aatteinemme hengissä...